ข้อคิด คติธรรมเพื่อจิตอาสา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

    ทุกชีวิตเกิดมาในโลกนี้ต้องผจญกับความทุกทั้งสิ้น พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งปัญญา สอนด้วยเหตุ - ผล ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ทุกประการ เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ สอนให้รู้ทุกข์และการดับทุกข์นั้นให้หมดไป
          คติธรรม ข้อควรคิดสั้นๆ บางส่วนที่ยกมากล่าวนี้ อ่านแล้วประเทืองปัญญา เพื่อจิตอาสาทุกท่านพอจะช่วยดับกองทุกข์ให้บรรเทาได้บ้างตามประสาปุถุชน ต้องอ่านอย่างมีสติ - ปัญญานะครับ นั่นคือ การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ(กุศลจิต) เป้าหมาย คือ มรรคผล(นิพพาน)
          1.  เมื่อวานไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำสิ่งดี ๆ ต่อไป
          2.  คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้ คือ "ตัวเรา"
          3.  เรื่องวุ่นวายบนโลกมีอยู่ 2 อย่างเท่านั้น คือ "ไปหลงรัก" และ "ไปหลงเกลียด"
          4.  ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทำทุกสิ่งให้ได้ดังใจ แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด
          5.  ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูกความคิดใคร ถ้ามีความคิดต่างกัน
          6.  อ่านหนังสือออกสำคัญ อ่านเหตุการณ์ออกสำคัญกว่า อ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่ง "อ่านตนเองออก สำคัญที่สุด"
          7.  ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ให้สงบนิ่ง
          8.  ละได้ใจก็สะอาด ปล่อยวางได้ใจก็โล่ง ปลงได้ใจก็เย็น อภัยได้ใจก็สงบ
          9.  เงาจันทร์เกิดจากความนิ่งของน้ำ ฉันใดปัญญาเกิดจากความนิ่งของใจ ฉันนั้น
        10. ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะเราคิดมาก ทำให้เกิดความทุกข์
        11. รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับ รู้จักให้อภัย รู้จักแบ่งรู้จักได้ รู้จักแข็งรู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบาย และมีความสุขแท้จริง
        12. หาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตน รู้จักคนร้อยคน ไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียว
        13. เมื่อมีจงรู้จักให้ เมื่อได้จงรู้จักพอ เมื่อขอจงรู้คุณค่า คนเราเกิดมาถึงเวลาก็ต้องจากไป
        14. สิ่งที่ย้อนกลับมาไม่ได้ คือ เวลา สิ่งที่หนีไม่ได้คือความตาย สิ่งที่ซื้อไม่ได้คือสุขภาพและชีวิต สิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคน สิ่งที่ต้องอดทนคือใจตัวเอง
        15. ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเราไม่เอาตัวไปใกล้ ทุกข์ใดๆ ก็ไม่ทำให้เราหนัก ถ้าเราไม่เอาใจไปแบก
        16. กำลังใจอาจได้จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็งเราต้องสร้างมันขึ้นมาเอง
        17. กำลังใจนอกจากจะมีไว้ให้ใครๆ บางครั้งก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเองด้วย
        18. เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้า ก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่จะต้องพบเจอ
        19. คนมีปัญญามักมองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหา คนขาดปัญญามักมองปัญหาในทุกๆโอกาส
        20. ทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจกัน ไม่ผิดที่จะโกรธ แต่ผิดที่เราไม่ขอโทษกัน จงขอโทษกัน ยิ้มให้กันด้วยมิตรไมตรี
            หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ศีล  สมาธิ  ปัญญา (จำเป็นต้องศึกษาให้ถ่องแท้)
            คำสอน...หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า       
            ศรัทธา  มีมากเกินไป  ขาดปัญญา  กลายเป็น "งมงาย"
            ปัญญา  มีมากเกินไป  ขาดศรัทธา  กลายเป็น "ทิฏฐิมานะ"
            สมาธิ    มีมากเกินไป  ขาดปัญญา  กลายเป็น "โมหะ"
            ปัญญา  มีมากเกินไป  ขาดสมาธิ    กลายเป็น "ฟุ่งซ่าน"
            วิริยะ     มีมากเกินไป  ขาดสมาธิ    กลายเป็น "เหน็ดเหนื่อย"
            สมาธิ   มีมากเกินไป   ขาดวิริยะ     กลายเป็น "เกียจคร้าน"
            " สติ " มีมากเท่าไหร่ยิ่งดี มีแต่คุณ ไม่มีโทษ
          
ควรคิดสร้างสรรค์
                      อยู่กับตนเอง..........ให้คิดบวก
                      อยู่กับผองพวก......ให้เมตตา
                      อยู่กับปัญหา...........ให่ร่วมมือแก้
                      อยู่กับพ่อแม่............ให้เร่งกตัญญู
                      อยู่กับผู้รู้..................ให้ถ่อมตน
                      อยู่กับทุกคน............ให้กระทำดี
                      อยู่กับโลกนี้..............ให้ปล่อยวาง (ทุกอย่างล้วนเป็นอนัตตา)
         
          " จิตอาสา คือ ผู้ที่ให้ด้วยความเมตตาจิต จึงยกย่องว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะ( กุศลจิต ) "      
          ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีสติทุกขณะจิต  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข แค่นี้ก็เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ว
 

Create by:คุณกิจพัฒน์ เรืองช่วย

ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี อาสาสมัครทำงานด้วยจิตสาธารณะ (กุศลจิต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยยึดอุดมการณ์เมตตาธรรม มิตรภาพบำบัดต่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้หลักหัวใจเดียวกัน (ใจเขาใจเรา) ช่วยเหลือเกื้อกูล ดุจบิดามารดา หรือญาติมิตรที่มีต่อผู้ป่วย